Prosjekter

Brøttet Borettslag

OP-VERKIS tjenester var administrere og kontrollere innvendig rehabilitering av VVS, samt bygningsmessige arbeider.

Nor-Pel AS: fabrikk- og kontorbygg

OP-VERKIS tjenester var prosjektledelse og byggeledelse, Sha-koordinator.

Regnbuen Helsesenter

OP-VERKIS tjenester var byggeledelse og SHA-koordinator, utførende.

Scandic Fornebu

OP-VERKIS tjenester var PL. assistent, SHA-koordinator, prosjekterende(KP), FDV-ledelse, KS ledelse, utarbeidelse av SHA-plan og kvalitetssikringssystem með delansvar for tetthetskontrill med trykktesting.

Holmen Svømmehall

OP-VERKIS tjenester er prosjektleder, prosjekteringsleder og SHA-koordinator.

Gommerud Skole

OP-VERKIS tjenester var prosjektledelse og byggeledelse.

Nesøya skole og Idrettshall/Grendehus

OP-VERKIS tjenester var prosjektledelse assistanse, bistå BH med kontrahering av entreprenører iht. offentlig avskaffelse og BHR (BH representant SHA).

Sentrum Skole i Horten

OP-VERKIS tjenester var SHA-koordinator forprosjekt.

Nesøybrua

OP-VERKIS tjenester var byggeleder.

Puddefjordsbroen

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder.

Bergmarksetra ressurssenter

OP-VERKIS tjenester var prosjekteringsledelse, prosjekt- og byggeledelse, SHA- koordinator og utførende.

Hasselbakken Frivillighetens hus

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder og byggeleder.

Borgenbråten sykehjem og rehabiliterings­senter

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder for mulighetsstudie og skissefase.

Vardåsen Kirke

OP-VERKIS tjenester var prosjektledelse og byggeledelse.

Bekkelaget Kirke

OP-VERKIS tjenester er byggeledelse.

Rammeavtale med Glitrevannverket

OP-VERKIS tjenester er byggeledelse, teknisk bistand og prosjektadministrasjon. Prosjekt- og prosjekteringsledelse, byggeledelse og SHA- koordinering, VA-arbeider.