VA-anlegg

Ny hovedledning i Sande

Sande - Norge

Generellt om prosjektet:
Glitrevannverket:
Det legges ny hovedledning  mellom Rød og Eik i Sande kommune.

Oguzhan Esen er SHA-koordinator og kontrollingeniør på prosjektet. 

17 mill. hovedentreprise.

Kontakt: mob.tlf: 9826 4480, e-mail: opverkis@opverkis.no