VA-anlegg

Rammeavtale med Glitrevannverket

Drammen - Norge

OP-VERKIS tjenester er byggeledelse, teknisk bistand og prosjektadministrasjon. Prosjekt- og prosjekteringsledelse, byggeledelse og SHA- koordinering, VA-arbeider.

 Størrelser: 90-120 mill.
 Prosjekt tid:  2014-2017

Generellt om prosjektet:
Byggherre: Glitrevannsverket, Drammen.

Referanse: Dag-Runar Hansen, Dag-Runar@glitre.no, tlf: 90 18 42 50.

Utføres iht. offentlig anskaffelse.