Prosjekter (Page 2)

Vardasen-kirke

Vardåsen Kirke

OP-VERKIS tjenester var prosjektledelse og byggeledelse.

Bekkelaget-krike

Bekkelaget Kirke

OP-VERKIS tjenester er byggeledelse.

Glitrevannverket

Rammeavtale med Glitrevannverket

OP-VERKIS tjenester er byggeledelse, teknisk bistand og prosjektadministrasjon. Prosjekt- og prosjekteringsledelse, byggeledelse og SHA- koordinering, VA-arbeider.

Brøttet

Brøttet Borettslag

OP-VERKIS tjenester var administrere og kontrollere innvendig rehabilitering av VVS, samt bygningsmessige arbeider.

Nor-pel-AS

Nor-Pel AS: fabrikk- og kontorbygg

OP-VERKIS tjenester var prosjektledelse og byggeledelse, Sha-koordinator.

Gommerud-skole

Gommerud Skole

OP-VERKIS tjenester var prosjektledelse og byggeledelse.

Sentrum-skole

Sentrum Skole i Horten

OP-VERKIS tjenester var SHA-koordinator forprosjekt.

Puddefjordsbroen

Puddefjordsbroen

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder.

Page 2 of 2