Vei og bru

Gangbru i Asker

Asker - Norge

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder og prosjekteringsleder.

 Prosjekt tid:  2007

Generellt om prosjektet:
Arbeid: Prosjektering av ny gangbru.

Byggherre: Asker Kommune v/Prosjekt og Utbygging.

Referanse: Per Øystein Funderud.

Entrepriseform: Totalentreprise på 1,2 mill., prosjektert.

Utført iht. offentlig anskaffelse.