Omsorsbygg

Storgata 36, omgjøring til sprøyterom/ helserom

Oslo - Norge

OP-VERKIS tjenester var byggeleder.

 Prosjekt tid:  2012-2015

Generellt om prosjektet:
Arbeid: Omgjøring av gammelt helsebygg til nytt sprøyterom/helsebygg for rusmisbrukere.

Entreprisemodell: Generalentreprise.

Prosjektkostnad: ca 15 mill.

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF.

Referanse: Gustav Henrik Buljo, gustav.buljo@oby.oslo.kommune.no.