Omsorsbygg

Fredtunveien bolig for vanskeligstilte ungdom

Asker - Norge

OP-VERKIS tjenester var byggeleder.

 Størrelser: 250 m²
 Prosjekt tid:  2007

Generellt om prosjektet:
Arbeidet: Rehabilitering av ca 250m2

Byggherre: Asker Kommune Eiendomsforvaltningen.

Referanse: Stein Grimstad, stein.grimstad@asker.kommune.no, tlf: 66 90 93 00.

Entrepriseform: Hovedentreprise på 2 mill.

Utført iht. offentlig anskaffelse.