Omsorsbygg

Bergmarksetra ressurssenter

Asker - Norge

OP-VERKIS tjenester var prosjekteringsledelse, prosjekt- og byggeledelse, SHA- koordinator og utførende.

 Størrelser: 650 m² og 250 m2
 Prosjekt tid:  2007-2010

Generellt om prosjektet:
7 nye leiligheter fordelt på 2 nybygg og rehabilitering av et eksisterende bygg, ca 650 m2 nybygg og 250 m2 rehab. Bygd for psykisk funksjonshemmede. Utforming av tunet, grønt arealer samt ”sanse”-områder for beboerne.

Entrepriseform: General/ totalentreprise på 44 mill.

Utført iht. offentlig anskaffelse.

Byggherre: Asker kommune v/ Prosjekt og utbygging.

Referanse: Per Øystein Funderud, Per.Oystein.Funderud@veas.nuper.oystein.funderud@asker.kommune.no, tlf: 906 19 229.