Idrettsanlegg

Holmen Turnhall

Asker - Norge

OP-VERKIS tjenester var byggherreombud og SHA-koordinator KU og assisterende byggeleder.

 Størrelser: 2.500 m²
 Prosjekt tid:  2013

Generellt om prosjektet:
Arbeid: Nybygg av en idrettshall, 2.500 m2.

Entrepriseform: Totalentreprise på 40 mill.

Byggherre: Asker Kommune.

Referanse: Vidar Nyhus, vidar.nyhus@asker.kommune.no, mob:93287434.