Kirke

Bekkelaget Kirke

Oslo - Norge

OP-VERKIS tjenester er byggeledelse.

 Prosjekt tid:  2011-

Generellt om prosjektet:
Entrepriseform: Delt entreprise på 8,5 mill.

Arbeid: Full utvendig rehabilitering.

Byggherre: Oslo Kirkelig Fellesråd.

Referanse: Helge Homstvedt, helge.homstvedt@oslo.kirken.no, tlf.: 40419042.

Utført iht. offentlig anskaffelse.