Offentlige bygg

Headline list

Holmen-Turnhall

Holmen Turnhall

OP-VERKIS tjenester var byggherreombud og SHA-koordinator KU og assisterende byggeleder.

Holmen sundhöll

Holmen Svømmehall

OP-VERKIS tjenester er prosjektleder, prosjekteringsleder og SHA-koordinator.

Jansløkka-skole

Jansløkka skole

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder og byggeleder.

Berger,-Bryn-og-Hosletoppen-skole

Berger, Bryn og Hosletoppen skole

OP-VERKIS tjenester var byggherreombud.

Gommerud-skole

Gommerud Skole

OP-VERKIS tjenester var prosjektledelse og byggeledelse.

Gommerud-skole

Glassverket Skole - fra mølle til skolelokaler

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder.

Nesøya-skole

Nesøya skole og Idrettshall/Grendehus

OP-VERKIS tjenester var prosjektledelse assistanse, bistå BH med kontrahering av entreprenører iht. offentlig avskaffelse og BHR (BH representant SHA).

Sentrum-skole

Sentrum Skole i Horten

OP-VERKIS tjenester var SHA-koordinator forprosjekt.

Skui-skole

Skui skole

OP-VERKIS tjenester var BHO – Prosjekt- og byggeledelse.

Ekeberg-skole

EIKER SKOLE, FLERBRUKSHALL MED TILSTØTENDE AREALER

OP-VERKIS tjenester var byggeleder og SHA-koordinator KU.

Solgarden-Barnehage

Solgården Barnehage

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder og byggeleder.

Nesøybrua

Nesøybrua

OP-VERKIS tjenester var byggeleder.

Puddefjordsbroen

Puddefjordsbroen

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder.

verkefnamynd_2

Gangbru i Asker

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder og prosjekteringsleder.

Bergmarksetra

Bergmarksetra ressurssenter

OP-VERKIS tjenester var prosjekteringsledelse, prosjekt- og byggeledelse, SHA- koordinator og utførende.

Hasselbakken

Hasselbakken Frivillighetens hus

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder og byggeleder.

Page 1 of 2