10/12/2019 : Østfoldbadet

Påbygg og utvidelse av svømmehall.

Østfoldbadet har blitt utvidet med en ny del med et seks baners hovedbasseng på 25x10,5 meter, samt garderobefasiliteter med plass til 160 personer, treningsrom, sosialt rom og fysioterapiavdeling.  Utbyggingen er tilpasset adkomst fra eksisterende anlegg. I tillegg er det byggets et nytt utebassenganlegg med tilhørende uteområde tilrettelagt for solsenger, lekeområde og infrastruktur for salgsboder for mat og drikke. Prosjektet ble gjennomført som en hovedentreprise (K201 bygningsmessig) med 5 sideentrepriser (K300 Røranlegg, K360 Ventilasjon, K400 Elkraft, OFU-kontrakt automatisering, K380 Basseng og vannbehandling.

Bygget får en av de fremste og ny-utvinnede tekniske løsningene innen bl.a. vannbehandling som er videreutviklet fra Holmen svømmehall. Offentlig anskaffelse.

10/12/2019 : Risenga Ishall

Type ansvar og rolle i prosjektet (prosjektansvarlig, prosjekt-/byggeledelse, annen rådgivning)

Prosjektstøtte:

SHA-koordinator

Prosjektlederassisten,

Ressursene må være fleksible mht. roller og arbeidsoppgaver, og skal kunne mestre å jobbe med tidsplaner, økonomioppfølging, kvalitetsoppfølging og kontrahering av nødvendige rådgiverressurser og entreprenører, for å sikre god planlegging, prosjektering og gjennomføring av prosjektene,

les mer...

9/12/2019 : Baðlón á kársnesi

Útdráttur asdfsaf

les mer...