OP Verkís móttaka

5/10/2017 : UTVIDELSE AV OP-VERKÍS KONTORET I NORGE

OP-Verkís kontor har blitt utvidet og arbeidsstasjonene er økt med åtte. Målet er å øke antall ansatte i de kommende månedene.

les mer...