OP-VERKIS AS

Bistår både offenlige og private utbyggere i prosjekterings- og gjennomføringsfasen i små og store bygg- og annleggsprosjekter.
mer...

Holmen svømmehall

OP-VERKIS tjenester er prosjektleder, prosjekteringsleder og SHA-koordinator.
mer...

Elvehagen Boligblokk

Ny barnehage i Heggedal Asker kommune. FutureBulit - plusshus
Stavanger svømmehall
Bodø Svømmehall

OP-VERKIS AS

OP-VERKIS tilbyr tjenester som dekker alle behov som byggherren trenger for gjennomføring av bygge og anleggsprosjekter.

OP-VERKIS mer


FAGOMRÅDER

Spesial rådgiving innen bygg og anlegg.

ico-verkefnastjornun

Prosjektledelse

Prosjektlederen har et selvstendig ansvar for utvalgte prosjekt hos våre kunder med vår bedrift og ressurser som støttespiller.

mer...
ico-idnadur

Prosjekteringsledelse

OP-VERKIS As besitter svært høy kompetanse inne prosjekteringsledelse(PGL). OP-VERKIS har ansatte som har ledet prosjekteringsgrupper på høyst komplekse prosjekter.

mer...
ico-buildings

Byggeledelse

Byggeleder er en byggeteknisk fagkyndig rådgiver for en byggherre/kunde i et bygge- eller anleggsprosjekt. En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen.

mer...
ico-hjelm

Byggherreombud

Byggherreombud brukes som betegnelse på byggeledelse ved Totalentreprise. Den viktigste forskjellen fra ordinær byggeledelse er at BL ikke har ansvar for grensesnittet mellom prosjektering og utførelse.

mer...
ico-umhverfi

SHA-koordinator

SHA-plan skal foreligge før opprettelsen av bygg- eller anleggsplass. Byggherren har ansvar for å planlegge og prioritere aktiviteter for helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med et prosjekt.

mer...
ico-uavhengig

Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

mer...
ico-paperstack

Rådgiving i offentlig anskaffelse

OP-VERKIS As tilbyr private og offentlige byggherre med anskaffelse av alle tjenester i bygge og anleggsprosjekter.

mer...
ico_byggteknisk

Byggeteknisk rådgiving

OP-VERKIS tilbyr byggeteknisk rådgiving. Flere av våre ingeniører har bakgrunn som fagarbeidere og kan derfor bistå BH med å gjøre de rette valg.

mer...
ico-orkuvinnsla

ENERGI, MILJØ OG INDUSTRI

OP-VERKIS er ledende innen rådgivning og prosjektering for miljøvennlig energiproduksjon, og har i stor grad deltatt i oppbyggingen av slik energiproduksjon på Island.

mer...

Integritet - ambisjon - initiativ 


Our website uses cookies to help improve your experience.
See disclaimer here

Nær