Skole og barnehage

Jansløkka skole

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder og byggeleder.

Read more

Berger, Bryn og Hosletoppen skole

OP-VERKIS tjenester var byggherreombud.

Read more

Gommerud Skole

OP-VERKIS tjenester var prosjektledelse og byggeledelse.

Read more

Glassverket Skole - fra mølle til skolelokaler

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder.

Read more

Nesøya skole og Idrettshall/Grendehus

OP-VERKIS tjenester var prosjektledelse assistanse, bistå BH med kontrahering av entreprenører iht. offentlig avskaffelse og BHR (BH representant SHA).

Read more

Sentrum Skole i Horten

OP-VERKIS tjenester var SHA-koordinator forprosjekt.

Read more

Skui skole

OP-VERKIS tjenester var BHO – Prosjekt- og byggeledelse.

Read more

EIKER SKOLE, FLERBRUKSHALL MED TILSTØTENDE AREALER

OP-VERKIS tjenester var byggeleder og SHA-koordinator KU.

Read more

Solgården Barnehage

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder og byggeleder.

Read more