Omsorsbygg

Bergmarksetra ressurssenter

OP-VERKIS tjenester var prosjekteringsledelse, prosjekt- og byggeledelse, SHA- koordinator og utførende.

Read more

Hasselbakken Frivillighetens hus

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder og byggeleder.

Read more

Jørgensløkka 66

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder og byggeleder.

Read more

Borgenbråten sykehjem og rehabiliterings­senter

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder for mulighetsstudie og skissefase.

Read more

Storgata 36, omgjøring til sprøyterom/ helserom

OP-VERKIS tjenester var byggeleder.

Read more

Gullhella omsorgsboliger

OP-VERKIS tjenester var prosjektleder assistanse i forprosjekt/skisse tom. kontrahering avrådgivere.

Read more

Fredtunveien bolig for vanskeligstilte ungdom

OP-VERKIS tjenester var byggeleder.

Read more