Fagområder

OP-VERKIS FAGOMRÅder

OP-VERKIS yter rådgivning og allsidige tjenester på alle områder innenfor ingeniørfag og relaterte fagområder.  OP-VERKIS spesialister har årelang erfaring innenfor en rekke tjenestegrupper.


Prosjektledelse

Prosjektlederen har et selvstendig ansvar for utvalgte prosjekt hos våre kunder med vår bedrift og ressurser som støttespiller.

mer...

Prosjekteringsledelse

OP-VERKIS As besitter svært høy kompetanse inne prosjekteringsledelse(PGL). OP-VERKIS har ansatte som har ledet prosjekteringsgrupper på høyst komplekse prosjekter.

mer...

Byggeledelse

Byggeleder er en byggeteknisk fagkyndig rådgiver for en byggherre/kunde i et bygge- eller anleggsprosjekt. En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen.

mer...

Byggherreombud

Byggherreombud brukes som betegnelse på byggeledelse ved Totalentreprise. Den viktigste forskjellen fra ordinær byggeledelse er at BL ikke har ansvar for grensesnittet mellom prosjektering og utførelse.

mer...

SHA-koordinator

SHA-plan skal foreligge før opprettelsen av bygg- eller anleggsplass. Byggherren har ansvar for å planlegge og prioritere aktiviteter for helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med et prosjekt.

mer...

Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

mer...

Rådgiving i offentlig anskaffelse

OP-VERKIS As tilbyr private og offentlige byggherre med anskaffelse av alle tjenester i bygge og anleggsprosjekter.

mer...

Byggeteknisk rådgiving

OP-VERKIS tilbyr byggeteknisk rådgiving. Flere av våre ingeniører har bakgrunn som fagarbeidere og kan derfor bistå BH med å gjøre de rette valg.

mer...

ENERGI, MILJØ OG INDUSTRI

OP-VERKIS er ledende innen rådgivning og prosjektering for miljøvennlig energiproduksjon, og har i stor grad deltatt i oppbyggingen av slik energiproduksjon på Island.

mer...